Opvangen, begeleiden, adviseren

van klagers/melders

 

Ik bied een luisterend oor, in vertrouwelijkheid. Ik denk mee en begeleid de medewerker bij eventuele volgende stappen. Daarbij heb ik een onafhankelijke positie en onderneem niets zonder de toestemming van de betreffende medewerker.

Voorlichten, informeren, inspireren

van de organisatie

 

Ik voorzie de organisatie van input op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Dit is van belang voor het opstellen van een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) – een verplichting vanuit de Arbowet.

(On)gevraagd  adviseren

van bestuur en management

 

Ik leg minimaal één keer per jaar geanonimiseerd verantwoording af aan het hoogste gezag in de organisatie. Ik fungeer als de thermometer van de organisatie die aan bestuur en management aangeeft: wat ik weet dat speelt vanuit de casuïstiek die ik hoor van melders; wat mij vanuit mijn kennis van ongewenste omgangsvormen en integriteit opvalt, en wat dit betekent voor de veiligheid en het werkplezier van de medewerkers; welke gevolgen dit voor de medewerkers en de organisatie kan hebben; welke maatregelen het management zou kunnen nemen.

Voorlichting, workshops, trainingen 

Naast bovenstaande basis taken van een vertrouwenspersoon, geef ik voorlichting over gewenste omgangsvormen en integriteit. Dit doe ik door middel van het geven van trainingen en workshops op teamniveau (MT, OR, Afdelingsteam) of aan medewerkers uit verschillende teams. Bovendien kan ik als klankbord fungeren voor de interne vertrouwenspersoon. Hij of zij kan met mij sparren over bepaalde kwesties of situaties, waarbij vanzelfsprekend alles vertrouwelijk blijft. Tenslotte kan ik ook worden ingezet bij werkgerelateerde conflicten en moeizame werkverhoudingen.

Brochure

Download hier de brochure van mij en mijn samenwerkingspartner:

Brochure Extern Vertrouwenspersoon 2024
PDF – 3,5 MB 26 downloads

Weten wat ik voor uw organisatie kan betekenen?