Ongewenste omgangsvormen

Maar liefst 1 op de 6 mensen heeft te maken met ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. Ongewenst gedrag komt voor in alle sectoren. Een slachtoffer van ongewenst gedrag neemt gemiddeld 7 extra verzuimdagen op. Naast persoonlijk leed en extra verzuim leidt ongewenst gedrag tot een slechte sfeer op het werk, verminderde betrokkenheid en verminderde productiviteit. Een hoge werkdruk in combinatie met ongewenst gedrag verdubbelt de kans op burn-out klachten. Genoeg redenen waarom het belangrijk is om een vertrouwenspersoon te hebben.

Voorbeelden ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen betreft gedrag dat als grensoverschrijdend of kwetsend wordt ervaren én  tot doel of gevolg heeft dat een medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek. 

Er kan sprake zijn van pestgedrag op het werk wanneer jij, een collega of een werknemer herhaaldelijk:

  • wordt bespot: er steeds kleinerende en vernederende opmerkingen worden gemaakt vanwege bijvoorbeeld uiterlijk, gedrag, wijze van praten, of een andere levensstijl
  • wordt buitengesloten of genegeerd: zoals steeds niet worden meegevraagd om te lunchen
  • het werk moeilijk wordt gemaakt: door bijvoorbeeld steeds de rotklussen of nutteloze taken te geven, opzettelijk verkeerde informatie te geven, verlof te weigeren

Er kan sprake zijn van seksuele intimidatie op het werk wanneer jij, een collega of een werknemer:

  • te maken heeft met dubbelzinnige opmerkingen en grapjes die te maken hebben met seksualiteit en intimiteit
  • te maken heeft met onnodig lichamelijk contact: over de schouder leunen, hand op de rug leggen bij het voor laten gaan, klap op het achterwerk geven of stevig kussen als een verjaardag op het werk wordt gevierd

Er kan sprake zijn van discriminatie op het werk wanneer jij, een collega of een werknemer:

  • op basis van persoonlijke kenmerken anders behandeld wordt dan anderen: zoals vaker dan anderen vervelende of minderwaardige klussen op moeten knappen

Er kan sprake zijn van agressie en geweld op het werk wanneer jij, een collega of een werknemer:

  • wordt uitgescholden: zoals schreeuwen, vloeken
  • wordt bedreigd of geïntimideerd: met bijvoorbeeld geweld, ontslag, niet verlengen van contract, demotie 
  • fysiek wordt aangevallen: zoals geslagen, vastgegrepen, geduwd, geschopt

TNO factsheet ongewenste omgangsvormen

Dit zijn voorbeelden van intern ongewenst gedrag (door collega’s of leidinggevenden), maar dit gedrag kan zich ook voordoen bij contact met externen (zoals klanten, patiënten, leerlingen of passagiers). Ongewenste omgangsvormen kunnen zowel plaatsvinden in direct contact als online (denk ook aan sociale media).

Weten wat ik voor uw organisatie kan betekenen?