Extern vertrouwenspersoon - ongewenste omgangsvormen en integriteit

Burn-out klachten, productiviteitsverlies, ziekteverzuim of personeelsverloop: dit kunnen allemaal gevolgen zijn van een onveilige werkomgeving. En een onveilige werkomgeving kan ontstaan wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen (bijvoorbeeld pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld) of integriteitsschending (zoals fraude of corruptie). 

Wanneer heb je een vertrouwenspersoon nodig?

Het ervaren van ongewenst gedrag heeft een grote impact op iemands leven. Een goede eerste opvang is zeer belangrijk. Advisering en begeleiding door een ervaren en gecertificeerd vertrouwenspersoon is vaak een eerste stap naar het terugwinnen van vertrouwen voor de medewerker en het aangaan van de dialoog met de werkgever. Soms is een luisterend oor en even sparren met de interne of externe vertrouwenspersoon al voldoende voor de medewerker om zelf de nodige acties te ondernemen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een werknemer in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan over ongewenste ervaringen of integriteitskwesties. De vertrouwenspersoon kan ook samen met de medewerker zoeken naar een informele of passende oplossing voor de betreffende situatie. Een vertrouwenspersoon is overigens geen bemiddelaar, hij of zij reikt de medewerker handvatten aan om zelf stappen te kunnen ondernemen en staat dus naast de medewerker. Vanzelfsprekend zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, kan een vertrouwenspersoon extra taken hebben. Denk aan helpen bij het indienen van een klacht of een werknemer doorverwijzen naar een specifieke instantie of hulpverlener.

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Nee, het hebben van een vertrouwenspersoon is (nog) niet wettelijk verplicht. Wel is er een wijziging van de Arbowet in behandeling bij de Tweede Kamer die zegt dat de werkgever de toegang tot een vertrouwenspersoon voor werknemers moet regelen. Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om goed voor personeel te zorgen. De werkgever moet hen beschermen tegen lichamelijke, psychische en sociale klachten. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Denk aan stress door te hoge werkdruk, maar ook door bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen. Het beschikbaar hebben van een vertrouwenspersoon voor werknemers kan verzuim voorkomen. Werkgerelateerde psychische klachten zorgen namelijk voor 64% van de 6 miljard aan werkgerelateerde verzuimkosten in Nederland.

Beroepsvereniging LVV legt uit

In onderstaand filmpje legt beroepsvereniging LVV uit wie of wat de vertrouwenspersoon is.

Weten wat ik voor uw organisatie kan betekenen?