Tarieven 2024

Graag verzorg ik een offerte die precies past bij uw organisatie, uw mensen en uiteraard uw wensen. Aan het kennismakingsgesprek en het uitbrengen van een offerte zijn géén kosten verbonden. Er is de mogelijkheid om te kiezen voor een basispakket, welke optioneel uitgebreid kan worden met een gesprekkenpakket of het behandelen van een incidentele casus.

Het basispakket bestaat uit:

 • Telefonische beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen én integriteit)
  voor uw medewerkers / leden
 • 1x per jaar voorlichting / workshop / overleg van maximaal 2 uur
 • 1x per jaar verstrekken van een jaarverslag

Voor alle losse gesprekken wordt een uurtarief van € 135,- per uur (excl. btw) gehanteerd. De prijzen zijn exclusief reistijd (50% van het uurtarief), reiskosten (€ 0,37 per km) en huur spreekruimte indien noodzakelijk voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken.

Het jaartarief voor het basispakket bedraagt € 875,- per jaar (excl. btw).

Het gesprekkenpakket

Het basispakket kan optioneel uitgebreid worden met een gesprekkenpakket. U heeft dan de mogelijkheid om vooraf een aantal gesprekken in te kopen. Wij bieden de keuze uit 2 gesprekkenpakketten:

 • 3 gesprekken van maximaal 1 uur          €    360,00 (excl. btw)
 • 5 gesprekken van maximaal 1 uur          €    570,00 (excl. btw)
 • 10 gesprekken van maximaal 1 uur        € 1.100,00 (excl. btw)

De geldigheid van het gesprekkenpakket bedraagt 12 maanden.

Wat ik nog meer voor u kan betekenen

 • Presentatie Gewenste Omgangsvormen aan medewerkers / management / OR
 • 2 x per jaar aanwezig bij teamoverleg MT/directie/leidinggevenden 
 • Advies / opstellen beleid Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
 • Advies / opstellen beleid Gewenste Omgangsvormen en Integriteit
 • Vervaardigen van voorlichtingsmateriaal
 • Maken, controleren en eventuele aanpassen van de klachtenregeling en de klachtencommissie
 • Maken, controleren en eventuele aanpassen van de meldregeling
 • Klankbord / intervisie voor interne vertrouwenspersonen
 • Begeleider beschuldigde / aangeklaagde
 • Verzorgen van trainingen / workshops op het gebied van Gewenste Omgangsvormen of Integriteit

Deze tarieven zijn niet standaard, maar volgen op maat.

Weten wat ik voor uw organisatie kan betekenen?